ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017-01-032017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-03-142016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2016-03-142016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2015-04-202015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2015-04-202015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР