Хуваарьт газарт цэвэрлэгээ хийлээ.

2017-03-17

Өлгий сумын Засаг даргын 2017 оны 03-р сарын 09-ний 1/137 тоот албан бичгийг  дагуу 03 дугаар сарын 17-нд 1230-1400 цагийн хооронд хуваарьт газар болох хуучин нисэх буудлын ойролцоо 30га гаруй газрыг цэвэрлэж, өөрсдийн унаагаар хогоо ачиж хогийн цэгт хүргэсэн. Нийтийн их цэвэрлэгээнд манай байгууллагын 16 албан хаагч хамрагдаж, бүх албан хаагчид ажлын багаж хэрэгсэл авчран идэвхтэй оролцсон болно.  

Санал асуулга
© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР