БАРИЛГЫ ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ

2020-08-07
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/
Хүчин чадал:
Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч:
“Агайын”ХХК
Зураг төслийн автор: “Бьюлдингс текноложи” ХХК
Захиалагчийн хяналтын байгууллага: ГХБХБГ
Гэрээний дүн: 6 898 000 000 төгрөг
Санхүүжилт: 1 489 611 957
Гэрээний эхлэх, дуусах огноо:
2019 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр
2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Ажлын явцын хувь: 66 хувьтай
Гүйцэтгэгчийн холбоо барих утас: 99857447
Тулгамдаж буй асуудал: Гадна засал, гадна тохижилтын ажлыг тендер зарлахдаа хассан байна.
Ажлын явц: 6 давхрын цутгалт хийгдэж, 3 давхарын өрлөг хийгдсэн.
Ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгавар: гэрээний хугацаанд БУА-ыг дуусгах
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР