Өлгий сумын газар өмчлөгч, эзэмшигч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхааралд!!!

2020-09-03

Өлгий сумын хэмжээнд газрын кадастрын мэдэллийн санд ороогүй 4000 гаруй нэгж талбар /хашаа/ байна. Мэдээллийн санд ороогүй тохиолдолд газрын гэрчилгээгээ шилжүүлэх, худалдах, барьцаалах, үл хөдлөх эд хөрөнгөө бүртгүүлэх зэрэг үйлчилгээг авах боломжгүй болно. Иймээс 2017 оноос өмнө авсан газрын гэрчилгээтэй хүмүүс 2020 оны 09-р сарын 20-ноос өмнө аймгийн ГХБХБГ (газрын алба)-т иргэний үнэмлэх, газрын бичиг баримттайгаа ирж заавал бүртгүүлэх шаардлагатай. Доорхи гэрчилгээнд цэнхэр өнгөөр тэмдэглэн үзүүлсэн нэгж талбарын дугаар нь 8312...... -оор эхэлсэн бол ирж бүртгүүлэх шаардлагагүй болохыг анхааруулъя. Мөн газрын кадастрын мэдээллийн санд орсон эсэхийг egazar.gov.mn сайтаас шалгах боломжтой.

Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР